Læge Christina Møller.

Jeg er uddannet Speciallæge i Almen Medicin i 2009 og har siden haft egen praksis.

Jeg har bred almen medicinsk erfaring. Jeg håndterer mange med kroniske sygdomme som feks diabetes, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk eller kronisk lungesygdom.

Jeg behandler psykisk sygdom, gener fra bevægeapparatet, gynækologiske problemstillinger, forebyggende indsatser i forhold til børn og unge, gravide og ældre. Alt i alt er jeg familielæge.

I klinikken vil I blive tilset af læge eller sygeplejerske alt afhængig af jeres problemstilling.

Konsultationssygeplejerske Anne Falkenlund.

Anne er uddannet sygeplejerske i 2003 og har erfaring fra børneafdelingen og hjertemedicinsk afdeling, samt hjemmeplejen.
Hun har arbejdet som konsultationssygeplejerske siden 2012.

Du vil bla møde hende når du ringer til os med tidsbestilling og receptfornyelse og derudover har hun selvstændige konsultationer som bla kunne være:

Præventions rådgivning, skift af vaginale ringe og livmoderhalskræft-prøver.

Udfyldelse af papirer til kørekort.

Anne har en særlig interesse for den forebyggende sundhedsfaglige indsats.

Anne gennemgår løbende mange relevante kurser og holder sig opdateret med den nyeste viden.

Konsultationssygeplejerske Charlotte Malthesen Hiorth

Charlotte er uddannet fra Hvidovre sygeplejeskole i 1994 og har erfaring indenfor psykiatri og mave/tarm specialet gennem en årrække. Charlotte har i 2014 videreuddannet sig til intensiv sygeplejerske og tager fortsat vagter på intensivafdelingen på Holbæk Sygehus i sin fritid. 

Charlotte har siden 2017 arbejdet som konsultationssygeplejerske.

Charlotte varetager selvstændige konsultationer som bl.a. kan indeholde laboratorieopgaver som f.eks. blodprøver og EKG, samt lungefunktionstest, vaccinationer og halspodninger.

Du vil også møde Charlotte til kontroller, hvis du er kroniker med f.eks.. diabetes 2, KOL, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Charlotte har en særlig interesse for varetagelsen af diabetespatienter og patienter med forhøjet blodtryk, som hun har beskæftiget sig meget med og det vil være Charlotte du møder til årskontrollen for diabetes og blodtryk.

Charlotte gennemgår løbende forskellige, relevante kurser og holder sig opdateret med den nyeste viden.